O společnosti

Kdo jsou lidé v Syntactic Sugar

Syntactic Sugar je společnost zkušených a sehraných programátorů a konzultantů s více než 10 lety zkušeností s prací na mezinárodních projektech. V našem týmu najdete certifikované Microsoft specialisty, odborníky na open source technologie a certifikované Scrum Mastery, zkrátka nadšené odborníky, kteří najdou řešení na každý váš problém.

Historie a současnost

Společnost Syntactic Sugar vznikla v roce 2006 a předcházela jí několikaletá úspěšná spolupráce s americkou společností Owen Software na vývoji softwarové aplikace Pathevo. Tato spolupráce pokračovala i v následujících letech a přidávaly se další projekty, jak v zahraničí (USA, Německo, Rakousko), tak v Čechách.

Syntactic Sugar se může pochlubit úspěšnou realizací desítek projektů pro různé zákazníky s využitím široké škály technologií a postupů. Kromě tradiční dodávky řešení na klíč pomáhali zaměstnanci Syntactic Sugar jiným softwarovým společnostem, zapojili se do jejich týmů, obohatili je o nové znalosti a umožnili navýšení jejich krátkodobých i dlouhodobých kapacit.

Během své existence společnost Syntactic Sugar průběžně rostla a několikrát se stěhovala do větších kanceláří. V současné době ve společnosti pracuje téměř 20 zaměstnanců, kteří působí v několikapatrových kancelářích v Plzni, Na Roudné 29.

Společnost Syntactic Sugar neustále sleduje moderní trendy v oblasti IT, učí se nové technologie a zůstává tak progresivní, mladou společností.

Tomáš Holub
Ředitel

Nezisková činnost

Snažíme se být prospěšní svému okolí. Dlouhodobě podporujeme různé projekty a charitativní aktivity, například jsme finančně podpořili několik ročníků charitativního divadelního a hudebního festivalu HaDR pořádaném Rotaract klubem v Plzni. Dlouhodobě také spolupracujeme s Rotary klubem Plzeň.

Každý rok poskytujeme stáže studentům středních škol, spolupracujeme se studenty vysokých škol, podíleli jsme se na několika diplomových a bakalářských pracích, pořádáme různé přednášky a snažíme se podporovat jak spolupráci s místní univerzitou, tak rozvoj nových talentů.

Řízení projektů

Pro řízení projektů používáme principy SCRUMu, se kterým máme mnohaleté vynikající zkušenosti. Umožňuje úzké zapojení zákazníka do procesu vytváření softwaru. Je tak možné velmi brzy podchytit a okamžitě vyřešit případné nejasnosti nebo nepochopení zadání. Zákazník navíc pravidelně získává zpětnou vazbu a již fungující části vytvářeného díla.

Pro naši společnost SCRUM představuje léty odladěný souhrn postupů a pravidel, o která se můžeme opřít a soustředit se na efektivní práci. Systém SCRUM přesto neustále vylepšujeme (to je nakonec jedna z vlastností SCRUMu), školíme a certifikujeme v něm naše zaměstnance.

Fáze projektu

Každý projekt prochází různými fázemi, přičemž každá fáze je specifická a vyžaduje trochu rozdílné schopnosti, zkušenosti a přístup.

Typický projekt má následující fáze:

 1. Poptávka - na základě oslovení zákazníkem a jeho požadavků připravíme předběžnou nabídku našeho řešení. Čím jsou požadavky detailnější, tím kvalitnější je celý proces i výsledek vývoje.
   
 2. Nabídka - obsahuje soupis činností včetně jejich časové a finanční náročnosti, výběr technologií, rady a doporučení pro zdárné dokončení projektu.
   
 3. Analýza - v závislosti na velikosti projektu vzniká analýza (specifikace) řešení. U většího projektu je vhodné vytvořit více dokumentů - samostatný dokument se soupisem požadavků, návrh architektury aplikace, návrh uživatelského rozhraní, testovací scénáře apod.. Na základě těchto dokumentů lze upřesnit nabídku. Lze také projekt rozdělit na menší podprojekty, které lze realizovat postupně. Kvalitní analýza je základním předpokladem k úspěchu celého projektu. Proto může zabrat i 30 % času práce na celém projektu.
   
 4. Implementace - samotné vytváření aplikace zahrnuje nejenom programování, ale i psaní dokumentace a vytváření automatických testů. U větších projektů implementace probíhá ve dvoutýdenních iteracích. Na konci každého cyklu je prezentován výsledek zákazníkovi. Zákazník tak má neustálý přehled o vývoji a podobě budoucí aplikace.
   
 5. Testování - je rovněž velmi důležitou součástí celého procesu. Testujeme všechny funkce jednotlivě, zároveň provádíme i tzv. testy integrační. Používáme manuální testování i testy automatické. Aplikace testujeme pro všechny možné prohlížeče a mobilní zařízení. 
   
 6. Předání - po předvedení aplikace zákazníkovi dochází k akceptaci a předání výsledku.
   
 7. Zaškolení - jsme schopni zajistit zaškolení jak uživatelů aplikace, tak předání aplikace správcům serverů a počítačů.
   
 8. Servis, technická podpora, další verze - nabízíme pravidelnou péči o chod aplikace, sledování jejího výkonu, stavu prostředí, aktualizaci systému a samozřejmě další rozvoj na základě zkušeností z provozu aplikace.

Certifikace